set realmlist login.fortresswow.com


WOW Uruguay - Ranking Humano (0-100)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

1
Drina
86
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

2
Niigger
85
7
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

3
Warro
85
2
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

4
Elviz
85
2
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

5
Vuikon
85
1
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

6
Hpnp
85
1
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

7
Lylia
85
1
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

8
Alexandrost
85
1
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

9
Laser
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

10
Drako
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

11
Starki
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

12
Ijonsnowl
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

13
Adara
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

14
Micaela
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

15
Palayescoba
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

16
Vaypros
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

17
Gorilla
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

18
Deathless
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

19
Tristanx
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

20
Hacheg
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

21
Mikael
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

22
Odete
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

23
Rozheck
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

24
Elaine
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

25
Nathaly
85
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

26
Racso
83
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

27
Neka
82
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

28
Velatrix
82
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

29
Purificador
82
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

30
Blackplague
82
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

31
Jastblack
81
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

32
Scriphackdmg
80
1
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

33
Owev
80
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

34
Eishi
79
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

35
Kinnu
77
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

36
Killend
77
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

37
Cor
76
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

38
Alanprr
74
1
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

39
Kundo
73
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

40
Yulius
73
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

41
Sindragosa
72
2
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

42
Kelthoz
72
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

43
Honters
71
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

44
Eratie
71
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

45
Alrischa
71
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

46
Buch
71
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

47
Nezuko
71
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

48
Drogocop
70
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

49
Domingo
68
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

50
Papayo
66
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

51
Lamuerte
65
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

52
Chacantá
65
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

53
Angelfires
64
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

54
Alphonse
64
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

55
Aguanteke
64
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

56
Moira
63
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

57
Mimi
63
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

58
Roksiukas
63
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

59
Rayleigh
63
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

60
Nocepro
63
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

61
Greyguer
63
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

62
Lterryl
62
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

63
Maxgoo
62
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

64
Cli
62
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

65
Aragorn
62
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

66
Trog
61
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

67
Kytara
61
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

68
Dashwood
61
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

69
Thanatus
61
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

70
Angel
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

71
Don
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

72
Noahcaleb
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

73
Fefnir
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

74
Zenghets
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

75
Glam
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

76
Aarthas
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

77
Diaforo
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

78
Icemann
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

79
Orko
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

80
Pagano
60
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

81
Colico
59
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

82
Katy
59
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

83
Rampage
58
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

84
Str
58
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

85
Cylanclare
58
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

86
Dyhanya
58
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

87
Jana
57
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

88
Ladimaria
57
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

89
Chandra
56
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

90
Pirania
56
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

91
Wham
56
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

92
Edher
55
3
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

93
Zeino
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

94
Variantw
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

95
Randolf
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

96
Eraera
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

97
Freydel
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

98
Llordl
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

99
Kasth
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

100
Teneo
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (100-200)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

101
Agarompa
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

102
Gbimvzla
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

103
Shallot
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

104
Gennus
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

105
Gennusvzla
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

106
Wind
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

107
Hascy
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

108
Erbein
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

109
Santy
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - caballerom
WOW Uruguay - alianza

110
Dretarion
55
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

111
Bundy
54
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

112
Vince
54
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

113
Sole
53
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

114
Sedovlas
53
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

115
Allice
52
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

116
Meriadoc
51
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

117
Damianp
51
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

118
Xavierrepp
51
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

119
Szubss
50
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

120
Grebsor
50
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

121
Mauraxx
50
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

122
Lonelywolf
50
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

123
Rcm
49
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

124
Erickwhite
49
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

125
Karlito
48
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

126
Sidi
48
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

127
Johanmago
48
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

128
Eretav
48
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

129
Musshu
48
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

130
Oldv
48
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

131
Cinokito
48
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

132
Lamasputacom
47
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

133
Reinaldoluis
47
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

134
Prot
47
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

135
Limber
47
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

136
Karljhos
47
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

137
Eretia
46
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

138
Zeusz
46
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

139
Mikala
46
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

140
Taroz
46
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

141
Leidimaria
46
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

142
Cocoholl
45
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

143
Segra
45
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

144
Genéve
45
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

145
Nanita
45
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

146
Estarosa
45
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

147
Cerveros
45
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

148
Sebenjames
45
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

149
Baany
44
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

150
Urymine
44
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

151
Estel
44
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

152
Drackson
44
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

153
Krampux
44
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

154
Bono
43
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

155
Kenwaii
43
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

156
Youngp
43
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

157
Tordamian
43
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

158
Fifak
43
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

159
Borric
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

160
Ivanhoe
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

161
Stemen
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

162
Magoga
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

163
Miranday
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

164
Ambush
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

165
Warrens
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

166
Sinchi
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

167
Jamesponce
42
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

168
Angkana
41
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

169
Brother
41
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

170
Fausta
41
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

171
Dariomago
41
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

172
Schiapa
41
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

173
Chita
41
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

174
Matiasnm
41
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

175
Dao
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

176
Bazlin
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

177
Cucu
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

178
Clennan
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

179
Abbatho
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

180
Vagabontin
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

181
Nextozx
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

182
Kutheodne
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

183
Hammersmark
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

184
Quanzhi
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

185
Maguitito
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

186
Rolo
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

187
Waframe
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

188
Tibet
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

189
Estefanyy
40
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

190
Asabache
39
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

191
Devyner
39
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

192
Lolann
39
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

193
Ramides
39
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

194
Floky
39
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

195
Darcor
39
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

196
Pituca
38
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

197
Samson
38
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

198
Herux
38
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

199
Lydan
38
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

200
Hanzo
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (200-300)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

201
Mildone
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

202
Cer
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

203
Darkrown
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

204
Palamasxs
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

205
Dronga
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

206
Rondolfo
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

207
Yosixs
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

208
Ztokva
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

209
Silenoz
37
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

210
Maikios
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

211
Mafagos
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

212
Szuubs
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

213
Nioria
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

214
Sebaselpone
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

215
Butterfaces
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

216
Rothenjym
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

217
Tigerr
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

218
Leopoldst
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

219
Bang
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

220
Warhamerr
36
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

221
Bruteforce
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

222
Coralitos
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

223
Soleija
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

224
Hellbourne
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

225
Ivailo
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

226
Conceptual
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

227
Shadowjoz
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

228
Buzcazador
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

229
Valkiriax
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

230
Zrq
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

231
Bein
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

232
Sylvanna
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

233
Batusaione
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

234
Jaynox
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

235
Chiina
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

236
Peine
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

237
Arez
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

238
Savage
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

239
Wedzend
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

240
Docalas
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

241
Juicio
35
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

242
Loocotes
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

243
Sedrick
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

244
Akagami
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

245
Fksnake
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

246
Diosdi
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

247
Magineko
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

248
Gordak
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

249
Vanhelsin
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

250
Popie
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

251
Zampactoc
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

252
Titaniomax
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

253
Daylen
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

254
Mikunakano
34
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

255
Angelsfire
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

256
Porrito
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

257
Mitixpl
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

258
Alljobs
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

259
Ravens
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

260
Fortress
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

261
Soe
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

262
Pusiann
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

263
Bubu
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

264
Cerjiho
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

265
Alinarria
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

266
Lakposht
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

267
Fbi
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

268
Luisan
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

269
Emmita
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

270
Magunciodos
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

271
Tatiko
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

272
Nikka
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

273
Tayfuu
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

274
Luzxc
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

275
Eduros
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

276
Brithanny
33
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

277
Itschris
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

278
Slackbag
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

279
Bnutter
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

280
Vifo
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

281
Guin
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

282
Demona
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

283
Sxk
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

284
Dam
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

285
Elias
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

286
Melancolinqc
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

287
Darvinwar
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

288
Picaratas
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

289
Palogrande
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

290
Aiste
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

291
Okiemokie
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

292
Labrujita
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

293
Grincho
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

294
Etemiaa
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

295
Luchendo
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

296
Tinune
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

297
Jms
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

298
Comadreja
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

299
Nadiafacil
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

300
Xavierreppc
32
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (300-400)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

301
Gankiz
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

302
Terakis
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

303
Knowyourname
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

304
Vanhinten
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

305
Willcol
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

306
Erichia
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

307
Erecoin
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

308
Will
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

309
Yeiko
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

310
Rufus
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

311
Teresa
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

312
Gojavi
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

313
Law
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

314
Bizcochuelo
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

315
Lali
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

316
Velken
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

317
Eymkiosk
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

318
Rorwe
31
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

319
Ace
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

320
Archerej
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

321
Jaces
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

322
Ognax
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

323
Lestan
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

324
Pamorle
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

325
Angelofhell
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

326
Bany
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

327
Andres
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

328
Densyblue
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

329
Jonnieve
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

330
Residente
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

331
Brunaoz
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

332
Culeco
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

333
Jyxstrife
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

334
Degurechaff
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

335
Bruja
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

336
Asheess
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

337
Dibecc
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

338
Litian
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

339
Ahku
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

340
Nombi
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

341
Carathras
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

342
Samus
30
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

343
Nambelle
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

344
Jeennii
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

345
Norand
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

346
Barbagris
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

347
Sami
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

348
Arc
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

349
Alcanahi
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

350
Moroes
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

351
Mov
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

352
Doktorkacz
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

353
Alba
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

354
Vo
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

355
Nyxspam
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

356
Evestev
29
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

357
Requiem
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

358
Waylon
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

359
Lertora
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

360
Theunborm
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

361
Sarkwar
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

362
Blaze
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

363
Juanemilio
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

364
Migeru
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

365
Killerfrost
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

366
Niublack
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

367
Canyo
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

368
Kzadora
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

369
Wk
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

370
Luthiel
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

371
Palladium
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

372
Xavierreppb
28
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

373
Bajheers
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

374
Cancelle
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

375
Khruel
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

376
Perry
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

377
Iron
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

378
Ingeniero
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

379
Barbatos
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

380
Drunkgirl
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

381
Aquilesparto
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

382
Darklionz
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

383
Vulkon
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

384
Angron
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

385
Leodany
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

386
Eldragon
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

387
Visseeron
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

388
Edson
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

389
Brigitte
27
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

390
Obito
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

391
Alera
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

392
Serdna
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

393
Ooggii
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

394
Necron
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

395
Cosiminos
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

396
Viktorija
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

397
Lolius
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

398
Argol
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

399
Pkfgf
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

400
Sacerdomax
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (400-500)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

401
Palagoma
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

402
Tetasdegoma
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

403
Jenkins
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

404
Lockthan
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

405
Irithel
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

406
Testarosa
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

407
Jaziel
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

408
Extorcista
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

409
Anarquia
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

410
Lucifere
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

411
Trank
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

412
Blastk
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

413
Legendcaza
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

414
Bladet
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

415
Elwuason
26
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

416
Alyse
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

417
Angelfire
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

418
Urano
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

419
Eacc
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

420
Alexevil
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

421
Harlan
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

422
Soohigh
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

423
Thoor
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

424
Karlam
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

425
Neokraken
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

426
Anthonytox
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

427
Vayne
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

428
Pilandyx
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

429
Terrorixyt
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

430
Lizbeth
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

431
Tarjaturunen
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

432
Kinberly
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

433
Shofy
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

434
Mortero
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

435
Meikaikyoto
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

436
Asakura
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

437
Mystogan
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

438
Klana
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

439
Zadornir
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

440
Katrynna
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

441
Fresita
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

442
Makiabela
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

443
Felixfelicis
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

444
Rickii
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

445
Pandojeno
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

446
Braum
25
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

447
Yeiick
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

448
Xenian
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

449
Proudmourne
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

450
Dispeace
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

451
Dralong
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

452
Asmodeus
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

453
Vanual
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

454
Zeelps
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

455
Razia
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

456
Petergriffin
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

457
Angle
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

458
Lewstherin
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

459
Asmodean
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

460
Ruddtarboles
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

461
Abubakar
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

462
Jackalpro
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

463
Cireth
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

464
Libraikoth
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

465
Nikkorex
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

466
Abbas
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

467
Deathkiller
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

468
Pretender
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

469
Ugolovnik
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

470
Artasz
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

471
Xavierreppd
24
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

472
Scriphackmvp
23
4
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

473
Kens
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

474
Haymen
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

475
Chana
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

476
Rickprod
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

477
Rolinshiet
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

478
Tripagorda
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

479
Sigurd
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

480
Smchipas
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

481
Drah
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

482
Ekto
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

483
Vongaliusxd
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

484
Aldannar
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

485
Nicolasjak
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

486
Pulguso
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

487
Formenta
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

488
Frankie
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

489
Soyuz
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

490
Ligma
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

491
Chichis
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

492
Altor
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

493
Clictorys
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

494
Totonita
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

495
Unico
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

496
Milaanta
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

497
Maurivera
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

498
Jjcrew
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

499
Boets
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

500
Alktras
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (500-600)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

501
Nayade
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

502
Hito
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

503
Fiumbis
23
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

504
Gillen
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

505
Alexander
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

506
Wolfer
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

507
Strongsword
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

508
Angellynn
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

509
Taric
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

510
Voldemort
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

511
Luxurly
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

512
Wwurl
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

513
Gchghn
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

514
Maryghost
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

515
Charlieeg
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

516
Mazona
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

517
Maya
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

518
Njord
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

519
Tiffin
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

520
Chipsy
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

521
Zodiatech
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

522
Jorgearm
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

523
Ray
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

524
Hood
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

525
Qlion
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

526
Vicho
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

527
Firefroz
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

528
Kr
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

529
Fireleyend
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

530
Arkantos
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

531
Ima
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

532
Yosita
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

533
Septhrion
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

534
Picard
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

535
Elbrayans
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

536
Salomonis
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

537
Erickcortes
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

538
Picaronzote
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

539
Lolcar
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

540
Yonin
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

541
Hermess
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

542
Laur
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

543
Kvrxd
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

544
Celerium
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

545
Genghiskhan
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

546
Klz
22
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

547
Envy
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

548
Darthand
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

549
Becu
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

550
Blashyrkh
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

551
Chocolate
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

552
Nera
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

553
Aedan
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

554
Draconle
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

555
Bowieb
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

556
Kungo
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

557
Mantonedors
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

558
Srnarco
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

559
Anduiin
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

560
Wiclens
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

561
Heavyblade
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

562
Palgo
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

563
Cobra
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

564
Lanei
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

565
Marittza
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

566
Locole
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

567
Prodishyy
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

568
Joww
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

569
Makuh
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

570
Lumark
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

571
Suvercivita
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

572
Dkterry
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

573
Vikaluna
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

574
Uthër
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

575
Streikgun
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

576
Merlí
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

577
Martus
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

578
Dalia
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

579
Salt
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

580
Aluel
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

581
Nehemi
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

582
Whitearrow
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

583
Mtr
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

584
Parkjin
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

585
Blacksony
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

586
Arcanio
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

587
Farathirf
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

588
Maguexz
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

589
Maerlin
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

590
Thesir
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

591
Malamagalaca
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

592
Acuarios
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

593
Devris
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

594
Agron
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

595
Arturoprat
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

596
Shaddai
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

597
Inquisidor
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

598
Alexgonz
21
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

599
Allyethdan
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

600
Mord
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (600-700)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

601
Moonlight
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

602
Shietbreak
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

603
Herkok
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

604
Sona
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

605
Marveks
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

606
Apex
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

607
Ardit
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

608
Kasturt
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

609
Lyz
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

610
Leoh
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

611
Razorback
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

612
Rodman
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

613
Tafja
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

614
Desastre
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

615
Heiare
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

616
Tolecnal
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

617
Nicoholeerpg
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

618
Nietszche
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

619
Smoka
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

620
Lionfliam
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

621
Rohan
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

622
Mallin
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

623
Xtina
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

624
Alodi
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

625
Dolk
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

626
Frenzerzz
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

627
Locake
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

628
Kayzen
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

629
Lionidas
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

630
Neany
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

631
Brust
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

632
Torres
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

633
Malakias
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

634
Carlitostp
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

635
Laweacuantic
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

636
Glockthar
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

637
Altonjudd
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

638
Lolwtflol
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

639
Koiz
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

640
Andrialis
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

641
Iseri
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

642
Ditrex
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

643
Haggi
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

644
Margaret
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

645
Margarito
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

646
Sonoran
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

647
Ðiana
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

648
Trhaka
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

649
Aridz
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

650
Abea
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

651
Danielaarg
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

652
Valker
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

653
Taed
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

654
Polimorfo
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

655
Josephemoler
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

656
Diedrichjr
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

657
Falc
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

658
Aldebarak
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

659
Lucabj
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

660
Boostk
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

661
Telestra
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

662
Björn
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

663
Raknar
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

664
Potions
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

665
Anaoripauna
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

666
Shepiroth
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

667
Igel
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

668
Yajairao
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

669
Moya
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

670
Ipopoto
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

671
Wuarpik
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

672
Elektra
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

673
Zzjosehpzz
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

674
Ghostshadow
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

675
Bananero
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

676
Tiyiyi
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

677
Gerardo
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

678
Drakefish
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

679
Zodrix
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

680
Bboyjhojan
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

681
Davidh
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

682
Richterbe
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

683
Hadescariot
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

684
Dallt
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

685
Madelon
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

686
Boros
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

687
Partelo
20
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

688
Cristhian
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

689
Lovac
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

690
Eren
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

691
Wiglaf
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

692
Kimberly
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

693
Analog
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

694
Impulsive
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

695
Eliseo
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

696
Gianmarco
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

697
Sweetkandy
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

698
Ixenna
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

699
Naxterz
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

700
Lawbringer
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (700-800)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

701
Clarissadk
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

702
Lore
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

703
Shebastian
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

704
Unholysoloer
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

705
Incorrecto
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

706
Soymago
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

707
Elizabeth
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

708
Stormragelml
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

709
Fria
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

710
Duendes
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

711
Azy
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

712
Kisaragi
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

713
Snowlvl
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

714
Zion
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

715
Xulele
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

716
Elgoblino
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

717
Underminer
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

718
Paapipcz
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

719
Asasel
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

720
Jadu
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

721
Ycrisy
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

722
Cheojose
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

723
Palomo
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

724
Zas
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

725
Johnn
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

726
Spooky
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

727
Kintaro
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

728
Diosigi
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

729
Rodrigoahc
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

730
Biro
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

731
Luktorcito
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

732
Ghunter
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

733
Rgeniusr
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

734
Uchiha
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

735
Tilin
19
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

736
Flamaz
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

737
Nyssa
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

738
Akatus
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

739
Tiberius
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

740
Pallyman
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

741
Moose
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

742
Gladiador
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

743
Sakura
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

744
Ironsword
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

745
Lambura
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

746
Seazury
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

747
Golden
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

748
Daedis
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

749
Kassarus
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

750
Laracroftrd
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

751
Xzl
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

752
Evyne
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

753
Dennisgamez
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

754
Keylo
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

755
Hooleesheet
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

756
Talavs
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

757
Magic
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

758
Riso
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

759
Maladis
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

760
Chebita
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

761
Darckyng
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

762
Kdcalde
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

763
Sambler
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

764
Iamlou
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

765
Mistogan
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

766
Saratras
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

767
Pepi
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

768
Bruganlee
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

769
Gilmoran
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

770
Unuhaxium
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

771
Drakoes
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

772
Emeko
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

773
Nandita
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

774
Isall
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

775
Jkljack
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

776
Joselpz
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

777
Capitans
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

778
Torette
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

779
Gerrek
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

780
Zang
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

781
Lansey
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

782
Ppjo
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

783
Maximilian
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

784
Hukushu
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

785
Sanxe
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

786
Nekderp
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

787
Norietta
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

788
Diosamilk
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

789
Tobbotobios
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

790
Marioyt
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

791
Sarak
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

792
Agonz
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

793
Satcger
18
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

794
Borjik
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

795
Cadon
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

796
Grarrius
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

797
Honstarah
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

798
Vegetta
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

799
Scardock
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

800
Nalicsa
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (800-900)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

801
Lekkus
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

802
Bigboss
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

803
Donruco
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

804
Tacocasa
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

805
Imsohigh
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

806
Achayaree
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

807
Avocadgo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

808
Chleo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

809
Cocolizo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

810
??
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

811
Arnkal
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

812
Aidswarrior
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

813
Gatteto
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

814
Gent
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

815
Jejelo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

816
Sdfg
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

817
Whereameye
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

818
Helado
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

819
Kherberos
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

820
Djpitoncio
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

821
Wallawalla
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

822
Oo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

823
Ricxz
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

824
Luisvall
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

825
Cheitar
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

826
Caoky
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

827
Jumungus
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

828
Owen
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

829
Whambo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

830
Lalo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

831
Lioni
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

832
Joestark
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

833
Dunde
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

834
Kansino
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

835
Sillywabbit
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

836
Happy
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

837
Gandulf
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

838
Galo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

839
Ragnarockug
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

840
Rockola
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

841
Deadshotgirl
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

842
Vladyvision
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

843
Elnegrojose
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

844
Kane
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

845
Joaquinn
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

846
Rodrixs
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

847
Murillo
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

848
Zeraphin
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

849
Akkuma
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

850
Liendra
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

851
Srholic
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

852
Danielxd
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

853
Lifedragon
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

854
Lexyta
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

855
Bjornn
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

856
Danniel
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

857
Annurielyz
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

858
Wolkers
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

859
Meromero
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

860
Leoncriz
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

861
Fulmine
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

862
Picarozz
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

863
Mellifer
17
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

864
Eve
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

865
Janna
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

866
Dani
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

867
Nikolay
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

868
Dimitry
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

869
Bika
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

870
Shixy
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

871
Lilbitangel
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

872
Noah
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

873
Stonecold
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

874
Zabudom
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

875
Esternocleid
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

876
Eirven
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

877
Crime
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

878
Ewccds
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

879
Arn
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

880
Jacque
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

881
Sunbear
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

882
Wilby
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

883
Foudred
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

884
Seres
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

885
Aragom
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

886
Bohemio
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

887
Juankey
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

888
Ferdelance
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

889
Jarias
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

890
Tred
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

891
Hippocrattes
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

892
Atix
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

893
Xarci
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

894
Curan
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

895
Pizduitoarea
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

896
Reallydead
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

897
Dots
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

898
Picaron
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

899
Charquican
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

900
Inumano
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

WOW Uruguay - Ranking Humano (900-1000)

Rank
Usuario
Nivel
Pvp
Raza
Clase
Facción

901
Aproximante
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

902
Brunao
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

903
Ekonil
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

904
Magne
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

905
Warrio
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

906
Justami
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

907
Aracely
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

908
Sinaldosivif
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

909
Loksi
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

910
Necrolight
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

911
Linadi
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

912
Eduar
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

913
Serjo
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

914
Dreduscz
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

915
Daedrius
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

916
Aypal
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

917
Morene
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

918
Ikki
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

919
Pvc
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

920
Regnar
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

921
Zeliatan
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

922
Sercid
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

923
Caraaldus
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

924
Paytonwin
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

925
Fuegoazul
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

926
Alexplosivo
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

927
Ikiryo
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

928
Vasny
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

929
Oneforall
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

930
Darom
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

931
Pablowow
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

932
Hydrá
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

933
Liumai
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

934
Invasor
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

935
Dekris
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

936
Josseph
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

937
Veelkaan
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

938
Jeshua
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

939
Gringa
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

940
Lunatic
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

941
Fumitas
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

942
Eliab
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

943
Themagician
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

944
Bankkotsu
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

945
Cocalero
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

946
Alonla
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

947
Luxor
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

948
Cae
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

949
Forkan
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

950
Dawnwarrior
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

951
Rhaella
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

952
Gryguer
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

953
Warlockgirl
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

954
Suura
16
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

955
Ruark
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

956
Iliranter
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

957
Aberenn
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

958
Asko
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

959
Lodarlah
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

960
Mely
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

961
Susantuna
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

962
Mageina
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

963
Cazadorx
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

964
Themonk
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

965
Fran
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

966
Elzarri
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

967
Lucasirai
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

968
Cuca
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

969
Jepice
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - brujo
WOW Uruguay - alianza

970
Nikulin
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

971
Jaina
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

972
Arthemia
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

973
Natatata
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

974
Fgfgd
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

975
Jalgz
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

976
Murderen
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

977
Curatudos
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

978
Lentirix
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

979
Feliya
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

980
Lannif
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

981
Abby
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - sacerdote
WOW Uruguay - alianza

982
Fallenangel
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

983
Pauloski
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

984
Nathon
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

985
Terissimo
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

986
Dalisha
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

987
Dylex
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

988
Samm
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

989
Hades
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

990
Duss
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - picaro
WOW Uruguay - alianza

991
Noctho
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

992
Powpow
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

993
Celeste
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

994
Wardk
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

995
Fito
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - paladin
WOW Uruguay - alianza

996
Darkmage
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

997
Gammlingen
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

998
Patuuka
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - cazador
WOW Uruguay - alianza

999
Reiden
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - guerrero
WOW Uruguay - alianza

1000
Stavros
15
0
WOW Uruguay - humano
WOW Uruguay - mago
WOW Uruguay - alianza

Conéctate y gana 1000 puntos de honor